Blog Post

Wzrasta liczba chrześcijan w Indiach

Wzrasta liczba chrześcijan w Indiach

WWzrasta liczba chrześcijan w Indiachzrasta liczba chrześcijan w Indiach

W ostatnich latach chrześcijaństwo w Indiach przeżywa dynamiczny rozwój. Według danych przytaczanych przez portal Christian Post, obecnie 71 milionów ludzi przyznaje się do wiary w Chrystusa, podczas gdy w 2001 roku było ich 24 miliony. Chrześcijanie w Indiach stanowią kilka procent ludności, według oficjalnych danych z 2001 roku było to niewiele ponad 2 proc. Zdecydowaną większość stanowią katolicy. Wyznawcy Chrystusa są grupą najbardziej prześladowaną w tym kraju ze względu na wyznawaną religię. Wystarczy przypomnieć ataki sprzed 6 lat w Orisie, bezpodstawne oskarżenie o zabójstwo hinduistycznego przywódcy Laxamananandy Saraswatiego w sierpniu 2008 roku i całą serię pogromów, w czasie których niszczono kościoły, domy i budynki należące do chrześcijan. Jednak mimo wielu trudności, dyskryminującego chrześcijan prawa Ewangelia dociera do coraz większej liczby mieszkańców Indii także za sprawą misjonarzy wywodzących się ze wspólnot hinduskich. Jak podaje cytowany przez portal Dick McClain, prezes protestanckiej organizacji Towarzystwa Misji, w ostatniej dekadzie nastąpił gwałtowny wzrost liczby wyznawców Chrystusa, zwłaszcza wśród młodych ludzi ze średnich i wyższych kast Hindusów. Według danych Towarzystwa, do chrześcijaństwa przyznaje się obecnie ponad 70 milionów osób. Według tradycji chrześcijaństwo do Indii przyniósł św. Tomasz Apostoł. Wzmianki o działalności Apostoła znajdują się w przekazach z Kerali – kolebki chrześcijaństwa w Indiach, a także w pismach Ojców Kościoła.

nd/ll

About wolontariatindie

Related Posts